Prononca ekzerco

Aŭskultu, kion mi diras, kaj elektu la korektan alternativon.