Ordaj nombrovortoj

Oni uzas ordaj nombrovortoj aŭ ordinalaj nombroj por indiki pozicion de iu objekto inter aliaj. Kiam oni skribas per ciferoj, oni indikas ordinalan nombron per punkto: 1 : unu, 1. : unua, 1-a.

La romajn nombroj (I, II…) oni uzas nur en malnovaj horloĝoj kaj nomoj de regantoj. Ekz. la nuntempa sveda reĝo nomiĝas Kaarle XVI Kustaa : Karolo la 16-a Gustavo. Notu, ke la romaj nombroj ĉiam estas ordaj en la finna, tiel estas skribataj sen punkto.

norma lingvoparolata lingvo
nol/las¹
1.en/sim/mäi/neneka
2.toi/nentoka
3.kol/maskolmas
4.nel/jäsneljäs
5.vii/desviides
6.kuu/deskuudes
7.seit/se/mässeitmäs
8.kah/dek/saskaheksas
9.yh/dek/säsyheksäs
10.kym/me/neskymnes
11.yh/des­tois/tayhes­toist
12.kah/des­tois/takahes­toist
13.kol/mas­tois/takolmas­toist
14.nel/jäs­tois/taneljäs­toist
15.vii/des­tois/taviides­toist
16.kuu/des­tois/takuudes­toist
17.seit/se/mäs­tois/taseitsemäs­toist
18.kah/den/sas­tois/takaheksas­toist
19.yh/dek/säs­tois/tayheksäs­toist
20.kah/des­kym/me/neskaheskymnes
21.kah/des­kym/me/nes­­­yh/des²kaheskymnes­­yhdes
22.kah/des­kym/me/nes­­kah/des³kaheskymnes­­kahes
23.kah/des­kym/me/nes­­kol/maskaheskymnes­­kolmas
24.kah/des­kym/me/nes­­nel/jäskaheskymnes­­neljäs
25.kah/des­kym/me/nes­­vii/deskaheskymnes­­viides
26.kah/des­kym/me/nes­­kuu/deskaheskymnes­­kuudes
27.kah/des­kym/me/nes­­seit/se/mäskaheskymnes­­seitmäs
28.kah/des­kym/me/nes­­kah/dek/saskaheskymnes­­kaheksas
29.kah/des­kym/me/nes­­yh/dek/säskaheskymnes­­yheksäs
30.kol/mas­kym/me/neskolmas­­kymnes
31.kol/mas­kym/me/nes­yh/deskolmaskymnes­­yhes
100.sa/dassadas
101.sa/das­yh/dessadas­yhes
999.yh/dek/säs­sa/das­­yh/dek/säs­kym/me/nes­­yh/dek/säsyheksäs­sadas­­­yheksäkymnes­­­yheksäs
1000.tu/han/nestuhannes
1111.tu/han/nes­sa/das­­yh/des/tois/tatuhannes­sadas­­­yhdes­toist
10 000.kym/me/nes­tu/han/neskymnes­tuhannes
100 000.sa/das­tu/han/nessadas­tuhannes
1 000 000.mil/joo/nasmiljoonas
1 000 000 000.mil/jar/dismiljardis

¹: La esprimo “nula” estas uzata nur en specialaj fakoj, ekz. inter komputikistoj.
²: De tempo al tempo oni aŭdas formon kahdeskymmenes­ensimmäinen, speciale en sportodissendoj, sed la formo estas erara.
³: De tempo al tempo oni aŭdas formon kahdeskymmenes­toinen, speciale en sportodissendoj, sed la formo estas erara.

Ene de kuranta teksto oni skribas ordan nombrovorton ĝis dek (yhdeskymmenes) kaj ekzakte centa (sadas), mila (tuhannes), miliona (miljoonas) kaj miliarda (miljardis) per literoj. En aliaj kuntekstoj oni skribas per ciferoj kiel ankaŭ plej­parton de tempaj esprimoj.